Απόσπσμα Απόφασης ΠΥΣΔΕ Τρικάλων 18/03/2009

Θέμα Τρίτο

..........................................................................................................................................
Ο κ. Κουρουτός υποστήριξε το εξής : " Κάνω έκκληση στα Ιδ. Εκπ. "Αθηνά" να προσκομίσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που εφαρμόζουν με αίτηση για Ενισχυτική Διδασκαλία και Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και να εγκριθεί.
(Διάλειμα προς αναμονή των συναδέλφων που προσκλήθηκαν να παρουσιαστούν στο ΠΥΣΔΕ και δεν εμφανίστηκαν)
Ο κ. Κουρουτός πρότεινε : "Να αποσταλλούν τα τροποποιημένα διοριστήρια με την πράξη 4/26-2-2008 άμεσα.
Επειδή υπάρχουν υπόνοιες ότι το ίδιο συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου που προβλέπει η νομοθεσία τα αντίστοιχα διοριστήρια.
Η μη προσκόμιση εκ μέρους του σχολείου των μισθολογικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Ν.682/77 μας στερεί τη δυνατότητα ελέγχου των προγραμμάτων διδασκαλίας.
Η άρνηση των συναδέλφων, παρά την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν μετά τη λήξη των μαθημάτων στο ΠΥΣΔΕ αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που δηλώνει συνυπευθυνότητα για την μη εύρρυθμη και μη σύννομη λειτουργία του σχολείου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία να αποσταλούν άμεσα στον διενεργούντα την ΕΔΕ μέσω της Περ. Δ. Εκπ. Θεσσαλίας.
Ολοκληρώνοντας να διευκρινήσουμε ότι το πρόγραμμα που είχε εγκιθεί από την Διευθύντρια Δ.Ε. δεν ισχύει διότι δεν εγκρίθηκε η αίτηση παρέκκλισης από το ΥΠΕΠΘ."

Με τις προηγούμενες προτάσεις του κ. Κουρουτού ομοφώνησαν όλα τα μέλη του συμβουλίου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web