Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ για εκπαιδευτικές άδειες 2009-10

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ η εγκύκλιος για τη χορήγηση-ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών για το έτος 2009-2010.Για να ενημερωθείτε και για να προσκομίσετε εντός των χρονικών ορίων που θέτει η εγκύκλιος τα δικαιολογητικά σας (19-6 για ανανεώσεις και 30-6 για χορήγηση νέων εκπαιδευτικών αδειών) απευθυνθείτε στο site της ΟΙΕΛΕ www.oiele.gr στο μενού Ανακοινώσεις και στην ημερομηνία 18/5/2009.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web