Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για τον έλεγχο της μισθοδοσίας των Ιδ. Εκπαιδευτικών


Την παραπάνω εγκύκλιο για τον έλεγχο της μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (προκειμένου να αποτραπεί η περικοπή της όπως είχε ανακοινωθεί από τον ΣΙΕΙΕ, την συνδικαλιστική οργάνωση των εργοδοτών) απέστειλε στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τη δημοσιεύουμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web