Για τις επιχειρούμενες περικοπές στις αποδοχές μας


Αγαπητοί συνάδελφοι,
            Το τελευταίο διάστημα πολλά ιδιωτικά σχολεία επιχειρούν την περικοπή του κινήτρου απόδοσης κατά 50%. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε από την επικοινωνία σας με τον ΣΙΕΛΒΕ ή την Ομοσπονδία ή από τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, οποιαδήποτε περικοπή του μισθού μας αντίκειται στη νομοθεσία. Η σχετική εγκύκλιος Φ.18/115145/Δ5/6-10-2011 που εκδόθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ αναφέρει ρητά πως η περικοπή των αποδοχών ισχύει μόνο για το δημόσιο τομέα.
            Η αποδοχή εκ μέρους μας (δια της υπογραφής μας ή της σιωπηρής συναίνεσής μας) της περικοπής του κινήτρου απόδοσης ουσιαστικά διευκολύνει για τους εργοδότες στην επιδίωξή τους για την περικοπή των αποδοχών μας στο επίπεδο του ενιαίου μισθολογίου. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους πως οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν μονομερώς να μειώσουν τις αποδοχές μας. Μπορούν να το κάνουν μόνο με τη δική μας ανοχή ή αδράνεια. Επομένως:
·         Αρνούμαστε  γραπτώς και κατηγορηματικά  την περικοπή του κινήτρου απόδοσης
·         Αρνούμαστε ή επιφυλασσόμαστε των νομίμων δικαιωμάτων μας  εάν μας ζητηθεί να υπογράψουμε οποιοδήποτε ιδιωτικό συμφωνητικό/αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης που περιέχει «κουτσουρεμένες» αποδοχές
Καταγγέλλουμε γραπτώς άμεσα στον ΣΙΕΛΒΕ ή στην Ομοσπονδία και στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης κάθε περίπτωση απόπειρας περικοπής των αποδοχών μας, ώστε να εφαρμόσουμε στο σχολείο που προέβη στην παράνομη ενέργεια το σχέδιο δράσης που αποφασίστηκε στην πρόσφατη απόφαση της ΓΣ του ΣΙΕΛΒΕ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web