Εξώδικο της ΟΙΕΛΕ για την τήρηση νομιμότητας

Με εξώδικό της η ΟΙΕΛΕ προς την υφυπουργό Παιδείας, τον ειδικό γραμματέα και τη διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ζητά να σταλούν αρμοδίως οι υπ. αριθμ. 2/73944/022/1-12-2011 και 2/39884/00224/1-12-2011 απαντήσεις της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις διευθύνσεις εκπαίδευσης όλης της χώρας ώστε να επαναφέρουν στη νομιμότητα τα σχολεία που παράνομα περιέκοψαν τις αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58

Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα

Τηλ: 5238148, 5230819

Fax: 5230819

e-mail: oiele@otenet.gr

site: www.oiele.gr

___________________________________________________________________

Αριθμ. Πρωτ: 22388.1

Αθήνα, 6-12-2011

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του δευτεροβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας», όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου, που εδρεύει στην οδό Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι

Την Παρασκευή, 2/12/2011, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία και τη Δνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ το Α.Π.22361/2-12-2011 με το οποίο ζητεί να ενημερώσετε τις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ σε όλη τη χώρα για τις υπ. αριθμ. 2/73944/022/1-12-2011 και 2/39884/00224/1-12-2011 απαντήσεις της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που εκδόθηκαν έπειτα από ερωτήματα της γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΔΜΒΘ, ούτως ώστε αυτές να προχωρήσουν άμεσα στον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων. Στα έγγραφα του ΓΛΚ αναφέρεται πως η περικοπή του κινήτρου απόδοσης και η περικοπή των μισθών στα πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου με βάση τους νόμους 3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011 δεν έχουν εφαρμογή στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Παρά την έκδοση των απαντήσεων του ΓΛΚ σε ερωτήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σας και παρά την εκ μέρους μας διαβίβαση των απαντήσεων αυτών προς εσάς, διαπιστώσαμε πως δεν έχετε ενημερώσει τις ανά τη χώρα Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την ώρα που μεγάλος αριθμός ιδιωτικών σχολείων έχει περικόψει παράνομα το κίνητρο απόδοσης κι έχει αυθαίρετα εντάξει ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο Ενιαίο Μισθολόγιο με συνέπεια απώλεια εσόδων για ΙΚΑ-ΤΕΑΙΤ και παράνομη μεταφορά πόρων στα ταμεία των εργοδοτών.

Σύμφωνα με έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ η παράνομη και αυθαίρετη, όπως προκύπτει και από τα έγγραφα του ΓΛΚ, υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων αφαιρεί από αυτούς το ποσό των 27 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προκαλεί ζημία στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 19 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ενισχύει τα ταμεία των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων κατά 32 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Προκαλεί κατάπληξη η δική σας αδράνεια στη βάρβαρη αυτή αναδιανομή πλούτου υπέρ των ολίγων και εις βάρος των εργαζόμενων και του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της αφαίμαξης των ασφαλιστικών ταμείων.

Σας καλούμε, επομένως, να προχωρήσετε άμεσα στην ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τα προαναφερθέντα έγγραφα του ΓΛΚ, ειδάλλως η Ομοσπονδία μας επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να προφυλάξει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από τη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους και τα ασφαλιστικά ταμεία από τη ζημία που προκαλούν οι παράνομες εργοδοτικές μεθοδεύσεις.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου, στην οδό Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι για τις νόμιμες ενέργειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΓΛΗΣ

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συνάδελφοι, διαβάστε κι αυτό!!!!!!
http://www.enet.gr/i=issue.el.home&date=10/12/2011&id=331031

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web