ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Δεν ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς όσα προβλέπει το άρθρο 55, παρ. 23 του ν. 4002/2011, δηλ. η περικοπή αρχικά και εν συνεχεία η κατάργηση του κινήτρου απόδοσης των εκπαιδευτικών απάντησε το ΓΛΚ με το υπ. αριθμ. 2/73944/0022/1-12-2011 σε ερώτημα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ. Το ερώτημα της υπηρεσίας κατατέθηκε στις 13/10, 7 ημέρες μετά την έκδοση της εγκυκλίου.
Το ΓΛΚ, λαμβάνοντας υπόψιν το ν. 682/77 και το γεγονός πως οι νόμοι 3986/2011 και 4002/2011 προβλέπουν περικοπές αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων για λόγους δημοσιονομικής εξυγίανσης, θεωρεί πως η περικοπή του κινήτρου απόδοσης δεν έχει εφαρμογή στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά την ΟΙΕΛΕ και διαψεύδοντας την έωλη επιχειρηματολογία των σχολαρχών.
Οι σχολάρχες που προέβησαν στην περικοπή του κινήτρου απόδοσης γνώριζαν πολύ καλά πως αυθαιρετούν, καθώς έχει εκδοθεί εδώ και 2 μήνες περίπου (6/10) η εγκύκλιος Φ18/115146/Δ6 – 6/10/2011 του ΓΓ του ΥΠΔΒΜΘ που αναφέρει ρητά πως οι διατάξεις των νόμων 3986/2011 και 4002/2011 έχουν εφαρμογή μόνο στους δημόσιους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, κατά την προσφιλή τους τακτική, επέδειξαν περιφρόνηση στους νόμους και στους θεσμούς της εκπαίδευσης. Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε σήμερα από την πολιτική ηγεσία να ενημερωθούν οι Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα για την γνωμοδότηση του ΓΛΚ, να επιστραφούν άμεσα και αναδρομικά τα κλεμμένα χρήματα της αυθαίρετης περικοπής και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι σχολάρχες που παράνομα αφαίρεσαν τμήμα του κινήτρου απόδοσης από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αν και γνώριζαν από τις αρχές Οκτώβρη το περιεχόμενο της προαναφερθείσας εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web