Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να διορίζονται ως σχολικοί σύμβουλοι, Ν 4115/2013


Τις τελευταίες ημέρες οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μετέβησαν σε αρκετά σχολεία στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας του ΣΙΕΛ. Εκεί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με πολλούς συναδέλφους οι οποίοι απήυθυναν αρκετά ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο λύθηκε με χθεσινή εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε τη δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διορίζονται ως σχολικοί σύμβουλοι. Επειδή το θέμα αυτό ενδιαφέρει αρκετούς συναδέλφους, παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα του ν. 4115/2013 (άρθρο 39, παρ. 1α), στο οποίο αναφέρεται σαφώς ότι οι σχολικοί σύμβουλοι μπορούν να προέρχονται τόσο από την ιδιωτική όσο και από τη δημόσια εκπαίδευση.
 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web