Συνάντηση του Προεδρείου της ΟΙΕΛΕ με τον Υπεύθυνο του τομέα Παιδείας της ΝΔ καθηγητή κ.Θ.Φορτσάκη - ΜΟΝΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της ΟΙΕΛΕ με τον Υπεύθυνο του Τομέα Παιδείας της ΝΔ, Καθηγητή κ.Θ.Φορτσάκη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν τις θέσεις της για μια σειρά θεμάτων με έμφαση στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο κ. Φορτσάκης επανέλαβε προηγούμενη δήλωσή του ότι πρέπει να υπάρχει διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πιστοποίηση της νομιμότητας των τίτλων που εκδίδουν οι πάροχοι ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και ότι οι απολύσεις στα ιδιωτικά σχολεία πρέπει να είναι αιτιολογημένες, όπως εξάλλου προβλέπει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή.
Ο κ. Φορτσάκης ζήτησε να επαναληφθεί η συνάντηση ώστε να συζητηθούν επιμέρους θέματα και να του δοθούν γραπτώς οι θέσεις της Ομοσπονδίας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web