Αποκαλυπτική η έρευνα που εκπόνησε το ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ για το τοπίο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ακόμη ένα ράπισμα στα επικοινωνιακά τερτίπια του ΣΙΕΙΕ

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Δημοσιεύουμε σήμερα, μετά από αίτημα αρκετών συναδέλφων, τα σημαντικότερα σημεία έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ευρώπη με ανανεωμένα στοιχεία που προέρχονται από κοινοτικούς θεσμούς. Για μια ακόμη φορά, τα στοιχεία αυτά αποτελούν κόλαφο για τους Έλληνες ιδιοκτήτες που έχουν μετατρέψει, με τη συνέργεια των κυβερνήσεων της περιόδου 2010-2014, την ιδιωτική εκπαίδευση σε ασύδοτο χώρο εφαρμογής ακραίων επιχειρηματικών σχεδίων με απώτερο στόχο τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Από την έρευνα προκύπτει σαφώς ότι η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην Ευρώπη τελούν υπό την πλήρη εποπτεία του κράτους και ότι τα λεγόμενα «ανεξάρτητα – ελεύθερα» σχολεία αποτελούν μόλις το 2,5% των σχολείων στην Ένωση. Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά σχολεία του δεύτερου τύπου δεν ανήκουν στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους και δεν εκδίδουν κρατικά αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.
Να τονιστεί εδώ ότι στα «ανεξάρτητα – ελεύθερα» σχολεία (μετά από τη νομοθετική ρύθμιση Αρβανιτόπουλου) εντάσσονται και τα ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, που όμως εξακολουθούν να εκδίδουν τίτλους σπουδών χωρίς τον έλεγχο της πολιτείας. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών έχει ενταχθεί στην «ύποπτη» ΜΚΟ ECNAIS που τα εκπροσωπεί. Όπως είχαμε δημοσιεύσει πρόσφατα, η Κομισιόν έχει ενημερώσει την ΟΙΕΛΕ ότι η συγκεκριμένη οργάνωση δεν θα μπορούσε να αποτελεί θεσμικό εκπρόσωπο εργοδοτών στην Ε.Ε. λόγω των (προφανώς επικίνδυνων) διακηρυγμένων στόχων της.
Εκτός της έρευνας, δημοσιεύουμε απόσπασμα της Ετήσιας Έκθεσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με αριθμητικά στοιχεία για την ιδιωτική εκπαίδευση στις χώρες της Ε.Ε.
Δείτε εδώ την έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ε.Ε.
Δείτε εδώ το απόσπασμα της Ετήσιας Έκθεσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με συγκριτικά στοιχεία για την ιδιωτική εκπαίδευση στις χώρες της Ε.Ε.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web