ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ!


Λαμβάνει οριστικά τέλος το καθεστώς ελλιπούς εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την Πολιτεία. Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που καταργήθηκε σκόπιμα από τον πρώην Υπουργό Παιδείας Αρβανιτόπουλου μετά από σαφή εντολή μεγαλοσχολαρχών επανασυστήνεται ως αυτοτελής Διεύθυνση με αυξημένες αρμοδιότητες. Για πρώτη φορά συστήνεται Τμήμα Προσωπικού που θα ελέγχει κεντρικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς (διοριστήρια, πειθαρχικά ζητήματα κ.λπ.). Επίσης, επανέρχεται η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας στα ξένα σχολεία και γίνεται συστηματική η εποπτεία σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών. Για τα ξένα σχολεία καθώς και για τα φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας και τα ΚΞΓ ιδρύονται ξεχωριστά Τμήματα στη Διεύθυνση!
Πιο συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με τη διάταξη νόμου, επιχειρησιακός στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, είναι η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτά, ο χειρισμός θεμάτων του προσωπικού και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών. Υπάγεται, δε, απευθείας στον Υπουργό Παιδείας.
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα:
α) Τμήμα Α΄ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Τμήμα Β΄ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Τμήμα Γ΄ ξένων σχολείων.
δ) Τμήμα Δ΄ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.
Διαβάστε εδώ τη διάταξη νόμου για την ίδρυση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web