ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι  ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τη χορήγηση-ανανέωση να στείλουν μέσω e-mail με τίτλο «Εκπαιδευτικές  Άδειες 2017-18» αντίγραφο των εγγράφων που θα καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην ΟΙΕΛΕ (oieleomospondia@gmail.com), καθώς οι αιρετοί της Ομοσπονδίας συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια έγκρισης των εκπαιδευτικών αδειών.

Εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ στα αρμόδια συμβούλια έγκρισης των εκπαιδευτικών αδειών είναι:
Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΚΥΣΠΕ)
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:                        1)Μιχάλης Κουρουτός  2) Γιώργος Χριστόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1)Χρήστος Σαρρής  2) Γιώργος Πετράκης

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΚΥΣΔΕ)
ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1)Μιχάλης Κουρουτός  2) Χρήστος Σαρρής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:1)Παναγιώτης Πολυδωρόπουλος 2) Αρχοντούλα Σαββιδάκη


Μετά από συντονισμένες ενέργειες των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας, εξεδόθη μόλις προ ολίγου η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση-ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2017-18.
Τα δικαιολογητικά για τις εκπαιδευτικές άδειες που περιγράφονται στην εγκύκλιο πρέπει να κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και την 27/6. Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε στους συναδέλφους ότι θα πρέπει ο φάκελός τους να είναι πλήρης.
Πέραν των απαιτούμενων εγγράφων που θα πρέπει να προσκομιστούν έγκαιρα, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι το αντικείμενο σπουδών θα πρέπει να είναι συναφές με το χώρο της εκπαίδευσης και ότι το πανεπιστημιακό ίδρυμα (σε περίπτωση που πρόκειται για πανεπιστήμιο του εξωτερικού) θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις ισοτίμησης των τίτλων του με αυτούς των ελληνικών πανεπιστημίων.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη χορήγηση-ανανέωση εκπαιδευτικών αδειών σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2017-18.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web