ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4472/2017


Πληροφορηθήκαμε προ ολίγου ότι συνεστήθη η Ανεξάρτητη Επιτροπή ελέγχου των καταγγελιών σύμβασης ιδιωτικών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, ένα ακριβώς μήνα μετά την ψήφιση του Ν. 4472/2017, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56.
Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρεις Πρωτοδίκες που υπηρετούν στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών και ορίζονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή αυτή έχουν με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης (σήμερα είναι ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών – ΣΙΣ). Την ΟΙΕΛΕ εκπροσωπούν στην Επιτροπή ο Πρόεδρος του ΔΣ Μ. Κουρουτός και το μέλος της διοίκησης Χρ. Σαρρής ως αναπληρωτής του.
Στην Επιτροπή αυτή παραπέμπονται οι καταγγελίες σύμβασης για διαταραχή εκπαιδευτικού κλίματος (όπως είχαμε διευκρινίσει η δεύτερη κατηγορία καταγγελιών σύμβασης που ελέγχονται από την Επιτροπή, για παιδαγωγική/εκπαιδευτική ανεπάρκεια και επαγγελματική ασυνέπεια, θα μας απασχολήσει σε δύο χρόνια, καθώς οι καταγγελίες αυτές βασίζονται σε εκθέσεις δύο συνεχόμενων ετών με βάση κριτήρια που θα θεσπίσει το ΙΕΠ). Η καταγγελία για διαταραχή εκπαιδευτικού κλίματος θα πρέπει να συνοδεύεται με αιτιολογημένη έκθεση του σχολείου, όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα αίτια της διαταραχής αυτής.
Στην απευκταία περίπτωση που συνάδελφος αορίστου χρόνου πληροφορηθεί για την καταγγελία της σύμβασής του, παρακαλούμε να επικοινωνήσει άμεσα με την ΟΙΕΛΕ (τηλέφωνα επικοινωνίας :210 5230819,210-5238148).

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web