Επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τους Διευθυντές των Ιδιωτικών Σχολείων όλης της χώρας για να ξεκινήσει ο διάλογος με τους συναδέλφους για το Νέο Λύκειο


Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, η ΟΙΕΛΕ έχει ξεκινήσει ήδη τον ανοιχτό διάλογο με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαμορφώσει τις θέσεις της που θα κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο για το Νέο Λύκειο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μας απέστειλε σήμερα επιστολές προς όλους τους Διευθυντές των ιδιωτικών Λυκείων της χώρας, ζητώντας να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στο διάλογο αυτό και να διεξαχθούν συζητήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για το ζήτημα στα σχολεία με αντιπροσωπείες της Ομοσπονδίας.
Σύντομα θα είναι έτοιμο το ερευνητικό ερωτηματολόγιο που θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε τις απόψεις των συναδέλφων με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Οι απαντήσεις θα κωδικοποιηθούν και τα συμπεράσματα θα προστεθούν στις θέσεις της Ομοσπονδίας.
Δείτε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web