Κάλεσμα της ΟΙΕΛΕ σε Διευθυντές Ιδιωτικών Σχολείων για πιστή εφαρμογή του MYSCHOOL


Η ΟΙΕΛΕ καλεί τους συναδέλφους μας Διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων να επιτελέσουν το θεσμικό τους ρόλο (για την κατοχύρωση του οποίου υπήρξαν αγώνες δεκαετιών από τον κλάδο μας) και να φροντίσουν για την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων των ιδιωτικών σχολείων στην πληροφορική πλατφόρμα myschool.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί εναντίον της καταχώρισης στοιχείων στο σύστημα με το πρόσχημα της διαρροής στοιχείων προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η κατάθεση στοιχείων για το ωρολόγιο πρόγραμμα και για τις απογευματινές δράσεις είναι αυτή που φοβίζει τους ιδιοκτήτες, διότι αυτά τα πεδία αποτελούν προνομιακό πεδίο ανομίας για τα ιδιωτικά σχολεία λόγω αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής.Αποτέλεσμα αυτού, μόλις το 10% των ιδιωτικών σχολείων να έχουν δηλώσει τις απογευματινές δράσεις.
Η Ομοσπονδία μας, αμέσως μετά την έκδοση της εγκυκλίου, τόνισε ότι θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα και να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον. Ζητούμε από τους Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων να πράξουν το αυτονόητο, διότι η τήρηση της νομιμότητας σε ό, τι αφορά τη δήλωση του ορθού Ωρολόγιου Προγράμματος και των απογευματινών δράσεων προστατεύει όλους τους συναδέλφους μας από την αδήλωτη, ή την υποδηλωμένη εργασία και τους βοηθά να συμπληρώσουν το ωράριό τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web