ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ «ΑΓΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Μια πρωτόγνωρη υπόθεση βαρύτατων εκπαιδευτικών και εργασιακών παρανομιών αποκαλύπτεται σήμερα μετά από σωρεία καταγγελιών που έφθασαν στον ΣΙΕΛΒΕ και στην ΟΙΕΛΕ . Πρόκειται για το Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όπου οι συνάδελφοι υφίστανται κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία.

Μερικές μόνο από τις καταγγελίες αφορούν στα ακόλουθα:

  • Ενώ στο σχολείο παρατηρείται αύξηση μαθητών σε σχέση με το πέρυσι, η διεύθυνση του σχολείου συμπτύσσει όχι μόνο τμήματα, αλλά και τάξεις μεταξύ τους! Η διαδικασία αυτή είναι παράνομη, καθώς το σχολείο έχει δικαίωμα (μόνο σε περίπτωση μείωσης μαθητών) να ζητήσει αναστολή, ή κατάργηση τάξεων/τμημάτων σε καθορισμένες ημερομηνίες. Εδώ όμως παρατηρείται μια υπερσυγκέντρωση μαθητών, προκειμένου να συρρικνωθούν ώρες για να απολυθούν, ή να «παραιτηθούν» εκπαιδευτικοί και να μειωθεί έτσι το εργασιακό κόστος.
  • Στην προσπάθεια αυτή του σχολείου οι συνάδελφοι πιέζονται για να συμφωνήσουν στην παράνομη τροποποίηση των ωραρίων τους ή δεν εντάσσονται από την διεύθυνση στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, αν και ο νόμος είναι σαφής πως καμιά βλαπτική μεταβολή στο ωράριο των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται.
  • Μία ακόμη επίπτωση της απόπειρας του σχολείου να συμπτύξει παρανόμως τάξεις και τμήματα είναι ότι, αν και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν άδεια για 12 μαθητές (ανώτατο όριο), με τις συμπτύξεις το όριο αυτό ξεπερνιέται με άγνωστες συνέπειες για την ασφάλεια των παιδιών.
  • Επιπλέον, συστεγάζονται παρανόμως σε πλαϊνές αίθουσες μικροί μαθητές Δημοτικού με μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Αν και σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνουν το ωράριό τους οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου και μετά να προσλαμβάνονται νέοι, το σχολείο προσλαμβάνει νέους εκπαιδευτικούς για να αναλάβουν υπηρεσία παραγκωνίζοντας τους παλαιότερους της ίδιας ειδικότητας ή, ακόμη χειρότερα, για να διδάξουν μαθήματα που δεν είναι καν της ειδικότητάς τους!
  • Οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται με βάση το μηνιαίο μισθό που προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά ανάλογα με την τις ημέρες που έχει ο κάθε μήνας!Αν π.χ. κάποιος μήνας λήγει ημέρα Τρίτη και εκπαιδευτικός διδάσκει Τετάρτη μέχρι Παρασκευή, δεν πληρώνεται για την τελευταία εβδομάδα του μήνα!
  • Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία – πρακτικά για τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.
Η Ομοσπονδία εκφράζει τη λύπη της, αν πράγματι όλα αυτά ισχύουν, καθώς πρόκειται για σχολείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βρίσκεται υπό την εποπτεία του γαλλικού κράτους και του προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ προέβησαν σε καταγγελίες προς την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης ως πρώτη ενέργεια δράσης για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Επιφυλασσόμαστε, σε περίπτωση συνέχισης αυτού του καθεστώτος ασυδοσίας και ανομίας, να προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web