ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Αναταραχή προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ με την οποία γνωστοποιήθηκε η αποστολή επιστολής προς τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας και ζητούμε τον άμεσο έλεγχο νομιμότητας των υπεύθυνων δηλώσεων που υπέγραψαν νόμιμοι εκπρόσωποι για τα διευθυντικά στελέχη ιδιωτικών σχολείων. Η επιστολή μας εστάλη μετά από καταγγελίες για κατάθεση ψευδών βεβαιώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η βασική ευθύνη βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους των σχολείων.  Η ΟΙΕΛΕ στηρίζει τους συναδέλφους που νόμιμα καταλαμβάνουν στελεχειακές θέσεις είτε στα ιδιωτικά σχολεία, είτε στην εκπαίδευση γενικότερα, όπως άλλωστε αποδείχθηκε από την προσπάθειά μας να επιλέγονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ως συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, ως στελέχη στο ΙΕΠ και σε άλλες δημόσιες θέσεις. Είναι, όμως, επίσης ξεκάθαρο ότι συνάδελφοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης οφείλουν να τις τιμούν, υπηρετώντας το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης και τηρώντας τη νομοθεσία.
Τέλος, εκφράζουμε τη λύπη μας για το ότι κάποια διευθυντικά στελέχη ιδιωτικών σχολείων έχουν πλήρως ταυτιστεί με τους ιδιοκτήτες και με θρασύτητα καθυβρίζουν την ΟΙΕΛΕ και τα στελέχη της. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web