ΠΗΓΕΣ

Στην έκδοση αυτή κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τ.Ε.Ε..). Καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των εργασιακών ζητημάτων τα οποία οργανώνονται σε 26 λήμματα.
Τη φιλολογική επιμέλεια της έκδοσης είχε η Έλλη Βαρβάκη.

Η κωδικοποίηση αυτή στηρίχτηκε στις ακόλουθες πηγές:

Βιβλία
Απ. Ανδρέου, Η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ζητήματα εργασίας των εκπαιδευτικών – Ιστορική επισκόπηση, Έκδοση ΣΙΕΛ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997
Απ. Ανδρέου, Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων (1997-2000), Έκδοση Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε., Θεσσαλονίκη 2000
Αλ. Ροϊλός, Περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, Αθήνα 2001 (αδημοσίευτο)
Β. Σκουρής, Η νομική φύση της σχέσεως εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, «Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου», τομ. 1993

Περιοδικά
«Αρμενόπουλος», τομ 1980, 1985, 1988
«Αρχείο Νομοθεσίας», τομ 1999
«Διαρκής Εκπαιδευτικός Κώδικας»
«Ελληνική Δίκη», τομ. 1980
«Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου», τομ. 1981
«ΔΙΚΗ», τομ. 1998
«Νομικό Βήμα», τομ. 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1993
«Νομικό Δελτίο», τομ 1992, 1996, 1998
«Το Σύνταγμα», τομ. 1980, 1981, 1982

Αρχεία
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αθήνας – Πειραιά
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web