Η ΟΙΕΛΕ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Η Ομοσπονδία μας έχει διαχρονικά επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το χώρο της ειδικής αγωγής που δυστυχώς στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένος. Η ψήφιση του άρθρου 71 του Ν. 4485/2017 και η σχετική εγκύκλιος οδηγία που πρόσφατα εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας (παρά τις ισχυρές αντιδράσεις του Συνδέσμου των σχολαρχών) ανοίγουν νέους ορίζοντες για μια διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες στα ιδιωτικά σχολεία.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τα τελευταία χρόνια οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης και αποτελούν πρόβλημα αιχμής για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του European agency for special needs and inclusive education (EASIE), τη διετία 2010-2012 παρατηρείται αύξηση του αριθμού μαθητών στην Ελλάδα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά 20%. Αντίστοιχα ποσοστά ετήσιας αύξησης 20% παρατηρούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας το ποσοστό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονται μέσα από δομές ειδικής αγωγής αποτελεί το 3,4% , φέρνοντας την Ελλάδα στην 23η θέση – μεταξύ των 26 που πήραν μέρος στη έρευνα. ( Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο στη δημόσια εκπαίδευση καθώς για την ιδιωτική δεν υπάρχουν στοιχεία). Ο μεγαλύτερος  αριθμός φοιτά σε:

  • σχολεια Γενικής Εκπαίδευσης – Τμήματα Ένταξης (79,98% και 51,72% τα ποσοστά για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)
  • ένα μικρότερο ποσοστό σε Ειδικά σχολεία (14,45%  και 45,10% τα αντίστοιχα ποσοστά)
  • μια μικρή κατηγορία σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης με παράλληλη στήριξη (5,57% και 3,18%)

Μετά την ψήφιση του Ν. 4485/2017 που απαγορεύει την άρνηση εγγραφής στην ιδιωτική εκπαίδευση μαθητών εξ αιτίας της αναπηρίας  τους ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του και παράλληλα ορίζει οτι και στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μπορούν να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες «με τους ίδιους όρους, προυποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία» , γεννιούνται απορίες για τον τρόπο συνεκπαίδευσης των μαθητών αυτών. Ο λόγος είναι οτι στη συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων δεν υπάρχουν αντίστοιχες με τη δημόσια εκπαίδευση δομές (Τμήματα ένταξης)  και δεν απασχολούνται εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ώστε να παρέχουν είτε εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, είτε ενισχυτική διδασκαλία μετά το πέρας των μαθημάτων. Παρατηρείται λοιπόν μια αναντιστοιχία στη δημόσια και ιδιωτική ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πλέον, το νομοθετικό πλαίσιο που πρόσφατα ψηφίστηκε δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για την ειδική αγωγή στα ιδιωτικά σχολεία. Η Ομοσπονδία μας αποφάσισε να λειτουργήσει Παρατηρητήριο Ειδικής Αγωγής στην ιδιωτική εκπαίδευση που θα ασχολείται με τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας στα ιδιωτικά σχολεία, τη διατύπωση προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων και την επικοινωνία με συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, ή χρειάζονται υποστήριξη.

Υπεύθυνη για το Παρατηρητήριο ορίζεται η συνάδελφος και μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ Γεωργία Γιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 6944264832  – e-mail: tzo.gioti@gmail.com). Οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί της για απόψεις, προτάσεις, ή και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων ειδικής αγωγής στα ιδιωτικά σχολεία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web