Συνάδελφοι, Καλή σχολική Χρονιά και... προσοχή στις παγίδες!!!


To ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ εύχονται σε όλους τους συναδέλφους μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Δυστυχώς, όπως πολλοί ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν, η χρονιά δεν ξεκινά ανέφελα. Αρκετά ιδιωτικά σχολεία προσπαθούν ακόμη να βρουν μεθόδους να παρακάμψουν τη νομοθεσία, καταστρατηγώντας τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
Με βάση τις καταγγελίες αυτές, δίνουμε συνοπτικά κάποιες οδηγίες για να αποφευχθούν οι …παγίδες που έξυπνα επιχειρούν να στήσουν οι επιτήδειοι:
Βλαπτική μεταβολή ωραρίου:
Συνάδελφοί μας καλούνται να υπογράψουν νέα σύμβαση, ή ιδιωτικά συμφωνητικά που προβλέπουν λιγότερες ώρες εργασίας. Επισημαίνουμε ότι αυτό απαγορεύεται για δύο λόγους:
  • Πρώτον, διότι απαγορεύεται η βλαπτική μεταβολή (μείωση) του ωραρίου σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς. Στους μεν της διετίας, διότι η σύμβαση είναι ορισμένη και δεν μεταβάλλεται, στους δε αορίστου χρόνου, διότι βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας ώρες που μπορεί να χαθούν λόγω αναστολής/κατάργησης τάξης, ή τμήματος πρέπει να αναπληρωθούν από άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως πχ, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο (άρθρο 28, Ν. 4415/2016). Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση κατάργησης τάξης ή τμήματος και όταν διαπιστωθεί μηδενισμός ωραρίου του εκπαιδευτικού για κάποια ειδικότητα, στην περίπτωση αυτή απολύεται ο έχων μικρότερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία (παρ. 1, άρθρο 28 του 4415/2016).
  • Δεύτερον, διότι απαγορεύεται νομοθετικά η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τμήμα του ωραρίου του (άρθρο 56, Ν. 4472/2017).
Καταβολή αποζημίωσης στη διετία:
Ορισμένα ιδιωτικά σχολεία δεν καταβάλλουν τη νόμιμη αποζημίωση με την καταγγελία σύμβασης της διετίας. Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, εξεδόθη από το Υπουργείο Εργασίας εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση ορισμένου χρόνου (διετίας) είναι ιδιότυπη σύμβαση», της οποίας η λήξη απαιτεί καταγγελία, άρα και καταβολή αποζημίωσης. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι, βάσει της εν λόγω εγκυκλίου, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, ή /και δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα, ο ΣΕΠΕ επιβάλει τις προβλεπομένης από τις οικείες διατάξεις κυρώσεις στα ιδιωτικά σχολεία.
Οικειοθελής αποχώρηση (παραίτηση), ή απόλυση;
Σε αρκετές περιπτώσεις πονηροί εργοδότες πείθουν νέους κυρίως συναδέλφους στο τέλος της διετίας να προβούν σε οικειοθελή αποχώρηση, λέγοντάς τους πως είναι απόλυση. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις τους υπόσχονται επαναπρόσληψη άμεσα.
Θυμίζουμε ότι:
  • Οικειοθελής αποχώρηση ίσον παραίτηση. Στην περίπτωση της παραίτησης μηδενίζεται η προϋπηρεσία και ο «πονηρός» εργοδότης προτίθεται να επαναπροσλάβει τον εκπαιδευτικό με νέα σύμβαση διετίας. Έτσι έχει πάλι εκπαιδευτικό με ορισμένου χρόνου σύμβαση (επομένως χωρίς τα εργασιακά δικαιώματα του εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου) και μηδενική προϋπηρεσία, άρα χωρίς να αναγκάζεται να του πληρώσει μισθολογική ωρίμανση.
  • Η παραίτηση για να είναι νόμιμη απαιτεί αυτοπρόσωπη και αυθημερόν υποβολή της τόσο στο σχολείο όσο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους. Σε διαφορετική περίπτωση είναι άκυρη.
  • Τέλος, εκπαιδευτικός που έχει απολυθεί στη λήξη της διετίας και προσληφθεί πάλι στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο,θα υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου.
Καταχώριση στοιχείων ιδιωτικών σχολείων (παρεκκλίσεων-δράσεων) στο myschool και διεκδίκηση προϋπηρεσίας και ενσήμων:
Όπως πρόσφατα ενημερώσαμε με ανάρτησή μας, με βάση εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται η υποχρέωση των σχολικών μονάδων να καταχωρίζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων (ωρολόγιο πρόγραμμα-παρεκκλίσεις και πρόσθετες δραστηριότητες) στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η δυνατότητα πολλών σχολαρχών να μην δηλώνουν εκπαιδευτικούς και να φοροδιαφεύγουν. Ιδιαίτερη ευθύνη για την εφαρμογή των εγκυκλίων αυτών έχουν τα διευθυντικά στελέχη (διευθυντές – προϊστάμενοι νηπιαγωγείων) των ιδιωτικών σχολείων. Υπενθυμίζουμε, δε, ότι η μη συμμόρφωση με την εγκύκλιο επισύρει για τους συναδέλφους μας σοβαρές πειθαρχικές ποινές.
Η εφαρμογή των εγκυκλίων τερματίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το όνειδος των απλήρωτων εκπαιδευτικών. Οι συνάδελφοι πλέον πρέπει να διεκδικήσουν, όχι μόνο τη νομιμοποίηση (μέσω διοριστηρίου) της απασχόλησής τους σε δράσεις αυτές, αλλά και τα ένσημα και την προϋπηρεσία τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web