ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ! – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ!


Με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζεται για τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του δημοσίου η προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία του εξωτερικού. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά από απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ που στηρίχθηκε σε ειδικές διατάξεις του Ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αφορά αποκλειστικά εκπαιδευτικό έργο.
Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί σωστή και δίκαιη την ενέργεια των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί σε ποια ιδιωτικά σχολεία έχουν υπηρετήσει οι συνάδελφοι. Σε ερευνητική μελέτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τα ιδιωτικά σχολεία στην Ε.Ε. φαίνεται ότι αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
  • Στα ιδρύματα με κρατική χρηματοδότηση που κατά κύριο λόγο ελέγχονται από την εκκλησία, από την αυτοδιοίκηση, ή από μη κερδοσκοπικούς φορείς όπου σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύεται η καταβολή διδάκτρων (η μεγάλη πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων στην Ευρώπη). Τα σχολεία αυτά υπάγονται σε αυστηρότατο κρατικό έλεγχο.
  • Στα αποκαλούμενα «ελεύθερα», ή «ανεξάρτητα» σχολεία, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν εποπτεύονται από τα κράτη-μέλη στα οποία λειτουργούν και γι’ αυτό το λόγο απαγορεύεται να εκδίδουν ισότιμους με τους κρατικούς τίτλους σπουδών!
Θεωρούμε πως η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που εργάζονται στη δεύτερη κατηγορία σχολείων ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, καθώς με τη σφραγίδα της η ελληνική πολιτεία «νομιμοποιεί» ως ισότιμα με τα ελληνικά ιδιωτικά – άρα και με τα δημόσια – σχολεία που λειτουργούν χωρίς καμιά εποπτεία, με άγνωστους όρους πρόσληψης και εργασίας, ως αμιγείς επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, προκειμένου να μην αδικηθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι και να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία της Ε.Ε. βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών θέτει κι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Από τη στιγμή που τα ιδιωτικά σχολεία στην ΕΕ και στην Ελλάδα θεωρούνται ως ισότιμα, είναι υποχρεωτική και η αντιστοίχιση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, Ελλήνων και Ευρωπαίων και στα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία.
Δυστυχώς, όμως, η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία που υπηρετούν Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας (πρόκειται για ξένα σχολεία) είναι απελπιστική. Ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας, χαμηλές αμοιβές, τραγική υπερεκμετάλλευση χωρίς σταθερά ωράρια, χωρίς καταβολή υπερωριών συνθέτουν ένα εφιαλτικό τοπίο για τους εκπαιδευτικούς που είναι υπήκοοι της Ε.Ε.
Η ΟΙΕΛΕ θέτει το ζήτημα ζητώντας το Υπουργείο Παιδείας να προβεί μέσω των υπηρεσιών του σε εντατικό έλεγχο των ξένων σχολείων, ώστε να υπάρξει επιτέλους ισοτίμηση των εργασιακών σχέσεων των Ευρωπαίων ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην Ελλάδα βάσει του Ν. 682/77.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web